Contract met gemeente schendt privacy kinderen


contract vierkant

Behandelaars van kinderen worden in sommige gemeenten gedwongen hun beroepsgeheim te schenden. Doordat zij een contract moeten ondertekenen waarin gemeenten eisen dat ze volledige inzage krijgen in het cliëntdossier.

Dat blijkt uit contracten van gemeenten met vrijgevestigde kinder- en jeugdpraktijken, die de redactie van Zorg+Welzijn kon inzien. In de contracten is opgenomen dat de gemeente elk moment alle rapportages van cliënten kan opvragen. Of de gemeente eigent zich het recht toe om controles uit te oefenen, waarbij patiëntendossiers toegankelijk moeten zijn. Als de behandelaar het contract niet tekent, krijgt hij of zij het kind niet in zorg.

Wurgcontract
In het artikel in Zorg+Welzijn magazine van juli/augustus vertelt kinderpsycholoog Floor dat ze ‘gemeenten diverse keren heeft gewezen op de schending van het beroepsgeheim, maar zonder resultaat. Over het contract valt niet te onderhandelen; het is slikken of stikken. Het is een wurgcontract.’

Beroepsgeheim
Een andere jeugdpsychologe heeft haar bloeiende praktijk, waar ze driehonderd kinderen in behandeling had, moeten sluiten omdat ze de contracteisen van de gemeenten te ver vond gaan. Ze vond dat met het contract haar beroepsgeheim werd geschonden. Maar zonder contract met de gemeente wordt de behandeling van de kinderen niet vergoed.

Kwaliteit jeugdzorg
Volgens Niels Uenk, wetenschapper aan de universiteit Twente, moeten gemeenten controles uitvoeren in de jeugdzorg om de kwaliteit te waarborgen. ‘Maar die controles gaan soms ver.’ Sommige gemeenten kennen de Jeugdwet onvoldoende en vragen gegevens die zorgverleners helemaal niet mogen verstrekken, blijkt uit recent onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens. ‘Er zijn ook gemeenten die de wet te beperkend vinden om hun controletaak goed uit te voeren’, zegt Uenk.

Afgekeurd
Hoeveel wurgcontracten in omloop zijn is niet duidelijk. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft in een reactie laten weten niet op de hoogte te zijn van deze contracten, ‘maar wij keuren het af als het gebeurt’. De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) heeft een modelcontract opgesteld, dat de VNG ‘serieus wil bekijken.’


Bron: zorg+welzijn


Lees meer >>