Therapeut, Coach & Counselor (TCC)

tcctcc tcc

Alle registerleden van beroepsorganisatie NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en de leden van Rosegarden en TPnet ontvangen vier keer per jaar het magazine TCC. Met dit magazine wil de NFG deze (register)leden informatie en inspiratie geven om zich als zorgprofessional te blijven ontwikkelen in het werkveld.

Abonnementen

Ben je nog geen registerlid van de NFG, maar wil je wel een abonnement op de TCC? Dat kan! Stuur een e-mail met je naam en adres naar: info@de-nfg.nl. Een jaarabonnement* kost € 43,60 incl. btw. Nieuwe abonnementen kunnen op elk moment van het jaar ingaan. 

*Een opzegging dient schriftelijk, ten minste 2 maanden voor afloop van de abonnementsperiode, te worden ingediend bij de uitgever.

Proefnummer

Een proefnummer kan je aanvragen door een bijdrage in de verzendkosten ad. € 2,50 incl. btw over te maken naar: NL24 RABO 0347 5387 89 t.n.v. NFG Administratie B.V. o.v.v. Proefnummer TCC. Stuur daarbij een e-mail met je naam en adresgegevens naar info@de-nfg.nl. Zodra je betaling is ontvangen, sturen wij het proefnummer naar je toe. 

Adreswijziging

Wil je een adreswijziging doorgeven? Als abonnnee kan je een e-mail met je nieuwe adres sturen naar: info@de-nfg.nl. Ben je geregistreerd bij de NFG, voer de adreswijziging dan zelf door via het inloggedeelte van www.de-nfg.nl. Ben je geregistreerd bij Rosegarden of TPnet? Geef de adreswijziging dan door bij het secretariaat van deze organisaties. 

Adverteren in TCC

Heb je interesse in adverteren in TCC? Neem dan contact op met de uitgever:

Inspired Communications

A: Zutphensestraatweg 49, 6955 AE Ellecom

T: 06 23 63 38 65

E: redactie@inspiredcommunications.nl

Als extra service kunnen therapeuten die geregistreerd zijn bij de NFG de digitale edities van het magazine via het inloggedeelte van www.de-nfg.nl lezen. 
Agenda