NFG OT-Register

Bij registratie in het Onafhankelijk Therapeuten Register (OTR) hoef je niet te voldoen aan de PSBK- of MBK-eis of andere (steeds wisselende) (scholings)eisen van de zorgverzekeraar. Dit betekent dat de consulten van jouw cliënten niet vergoed worden door de zorgverzekeraars maar uiteraard profiteer je wél van alle andere voordelen van een NFG-registratie. Deze zijn o.a.: 

  • Je maakt gebruik van het NFG beeld- en keurmerk (De NFG blijft immers de kwaliteit van de geleverde diensten bewaken).
  • Mediaton door de NFG bij geschillen.
  • Je valt onder het reglement Geschilleninstantie Zorggeschil (wanneer je de NFG hiervoor hebt gemachtigd).
  • Je maakt gebruik van de voordelige collectieve aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering (inclusief incassomodule) met zeer uitgebreide dekkingen.
  • Je ontvangt 4x per jaar ons full-color TCC-magazine. 


Omdat de NFG bij registratie in het OTR voor jou niet hoeft te onderhandelen met de zorgverzekeraars zijn de contributiekosten in het OTR lager dan de contributie bij registratie in een vakgroep die wel erkend wordt door de zorgverzekeraar. Zie voor de huidige tarieven onze tarievenpagina. Informatie over de inschrijfprocedure vind je hier. 
Agenda