Kindermishandeling en huiselijk geweld

De NFG heeft twee aandachtfunctionarissen, Marion Visser en Suzan Blüm. Hieronder stellen zij zich aan jou voor.

Van onze aandachtfunctionarissen mag je het volgende verwachten : 

  • Zij zullen de signalen herkennen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 
  • Zij hebben kennis van de meldcode en de stappen die volgens de meldcode gezet moeten worden.
  • Zij zullen jou (via de NFG-Nieuwsflitsen) op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom kindermishandeling en huiselijk geweld. (b.v. maatregelen of wetswijzigingen v.d. overheid)
  • Zij kunnen jou adviseren en ondersteunen bij het al dan niet melden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en de eventuele stappen die gezet moeten worden. 


Wel of niet melden?
NFG registerleden vinden op hun persoonlijke NFG-pagina informatie over: 

  • De meldcode met het afwegingskader, acute en structurele onveiligheid en de kindcheck.


Jij maakt het verschil
Maak het onderwerp ‘Veilig Thuis’ bespreekbaar tijdens je hulpverlening en bij je collega’s. Collegiale consultatie is een verplichte stap in de meldcode. Benader de aandachtfunctionaris bij twijfels of vragen. Wij nemen zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) contact met u op.

Marion Visser

marion-visser Hallo, ik ben Marion Visser en heb een eigen praktijk voor psychosociale hulpverlening. Verder heb ik tijdens mijn werkzaamheden bij de overheid veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook ben ik al vele jaren vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. De functie van Aandachtfunctionaris zie ik als een mooie uitdaging om mijn kennis en ervaring op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld in te zetten.

De training Aandachtsfunctionaris bij de LVAK heeft mij meer kennis gebracht m.b.t. de meldcode en hoe daarmee te handelen.

Suzan Blüm

suzan-blum Hallo, mijn naam is Suzan Blüm en ik ben 2 dagen werkzaam in de psychosociale zorg bij een praktijk voor individuele begeleiding voor volwassenen, jongeren en kinderen, begeleiding voor (groot-)ouders en relatietherapie. Ik ben kindertherapeut i.o. en relatietherapeut. Voor deze praktijk ben ik Aandachtfunctionaris voor collega’s. Daarnaast ben ik 3 dagen werkzaam bij een ambulancedienst. Ook voor deze organisatie heb ik een nevenfunctie als Aandachtfunctionaris voor collega’s.

Vandaar dat het voor mij een logische stap was om voor - de registerleden van - de NFG als aanspreekpunt te kunnen fungeren in de rol van Aandachtfunctionaris. Ik heb een lidmaatschap en de training bij de LVAK gevolgd en volg ook elk jaar de bijscholingsdagen.


Contactgegevens
Marion Visser: 0651086257
Suzan Blum: 0651052594
Email: aandachtsfunctionaris@de-nfg.nl
Agenda