Gebruik antidepressiva groeit al jaren met gemiddeld 3%


dreamstime_xs_18892735

In lijn met de groei in de afgelopen tien jaar nam het gebruik van antidepressiva in 2014 met 3% toe. De bijbehorende geneesmiddelkosten namen met 2% toe en kwamen uit op € 50 miljoen. Vooral het patentverloop van escitalopram draagt bij aan de beperktere kostenstijging en de toename van het aandeel generiek.

De hoeveelheid door openbare apotheken verstrekte antidepressiva groeide in 2014, uitgedrukt in standaarddagdoseringen (DDD), met 3%. Deze toename komt overeen met wat in 2014 gemiddeld voor alle geneesmiddelen samen geldt, en ook met de gemiddelde toename van het gebruik van antidepressiva in de afgelopen tien jaar. De verschillende onderliggende groepen waarin de antidepressiva grotendeels op grond van hun werking zijn ingedeeld, kennen vergelijkbare toenames. Een uitzondering geldt voor de toename, met 10%, van het gebruik van de mono-amine-oxidase- remmers (MAO-remmers).

De meest gebruikte antidepressiva zijn de selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI). Van het totaal aantal DDD’s dat openbaar apothekers vorig jaar aan antidepressiva verstrekten, kwam 63% op het conto van de ssri’s. De groep met de ‘overige antidepressiva’ kent een aandeel van 24%. De niet-selectieve monoamine-heropnameremmers – ook wel klassieke of tricylische antidepressiva (TCA) genoemd – nemen 12% van de hoeveelheid verstrekte DDD´s voor hun rekening. De MAO-remmers, de minst gebruikte antidepressiva, tot slot, hebben een aandeel van 1%. Deze groep kent, zoals boven vermeld, wel een sterke toename van het aantal verstrekte DDD’s. Opvallend is dat deze stijging vooral wordt veroorzaakt door het geneesmiddel tranylcypromine (Parnate). Dit in Nederland niet geregistreerde geneesmiddel is op artsenverklaring beschikbaar en toegelaten tot het basispakket voor de behandeling van niet op conventionele therapie reagerende depressies. Openbaar apothekers verstrekten het middel in 2014 aan ongeveer 1800 gebruikers. In totaal verstrekten ze aan ruim 1,1 miljoen mensen een antidepressivum.


Bron: SFK


Lees meer >>