lid-worden-advertentie

Inschrijven


handen NFG vierkantVoor een registratie in een vakregister (VPMW, VIG, Coachregister of OT-Register) adviseren wij jou eerst je cv te mailen naar info@de-nfg.nl. Geef daarbij altijd aan naar welke vakgroep/naar welk register je voorkeur uitgaat. Meer informatie over onze vakgroepen/registers vind je hier. Wij zullen vrijblijvend je cv beoordelen en daarbij een verwachting uitspreken of een NFG-registratie mogelijk is voor jou. De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij de toetsingscommissie die ná de inschrijfprocedure niet alleen naar diploma's kijkt, maar ook naar je website en overige documenten die je moet overhandigen (zoals b.v. een VOG, inschrijving KVK en referentieverklaringen).

Inschrijven vakregister of aspirant-lidmaatschap

Inschrijven is mogelijk via deze link. Klik aan of je je wilt inschrijven in het vakregister of als aspirant-lid. Let op: wij ontvangen pas bericht over jouw inschrijving wanneer je ALLE documenten heb ingevoerd én hebt verzonden aan de NFG. 

Inschrijfprocedure aspirant-lidmaatschap

Omdat voor deze catergorie geen beroepsregistratie geldt, vindt er geen toetsing plaats door de toetsingscommissie. Nadat je inschrijving door ons is ontvangen, wordt deze zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

Inschrijfprocedure register VPMW, VIG, Coachregister en OT-Register

Nadat wij je digitale inschrijving hebben ontvangen, nemen wij deze zo spoedig mogelijk in behandeling. Doorgaans is dit binnen twee weken, maar in vakantieperiodes of bij extreme drukte kan dit langer duren.

Voor registratie in het OT-Register en de vakgroepen VPMW en VIG dienen de toetsingskosten vooraf betaald te worden. Dit gebeurt middels een iDEAL-betaling. Pas na ontvangst van je betaling krijgen wij bericht om jouw verzoek tot registratie in behandeling te nemen/te toetsen. 

Tijdens de toetsingprocedure controleren wij of je dossier compleet is en of je de juiste documenten hebt ingevoerd. De toetsingscommissie kijkt o.a. inhoudelijk naar de afgegeven referentieverklaringen, je inschrijving bij de KvK én naar jouw website. Zo nodig kan de commissie aanvullende vragen aan je stellen, doorgaans per e-mail. Het is uiteindelijk de toetsingscommissie die definitief beslist of aansluiting bij de NFG voor jou mogelijk is.

Bij een positieve toetsing ontvang je per e-mail de NFG-welkomstbrief inclusief je registratienummer en jouw NFG-licentie. Mocht de toetsingscommissie onverhoopt je inschrijving afwijzen dan krijg je per e-mail hierover een toelichting. De toetsingskosten en kosten voor het aanvragen van de VOG worden niet terugbetaald door de NFG.

Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Voor een registratie in de vakgroep VPMW, VIG, het Coachregister of het OTR moet je een recente VOG (maximaal 3 maanden oud bij indienen aanvraag) kunnen overleggen met het screeningsprofiel 45 (Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier).
Wij kunnen een digitale VOG-aanvraag voor je klaarzetten. Dit verzoek kun je mailen naar: info@de-nfg.nl. In de mail moeten de volgende gegevens staan: 

  • je voorletters
  • je achternaam
  • mailadres waarop je de mail van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wilt ontvangen (let op! deze mail komt regelmatig in de spambox terecht) 

Heb je al een recente VOG in jouw bezit met het juiste screeningsprofiel, dan mag je deze ook gebruiken uiteraard.

AGB en koepelorganisatie

Het aanvragen van een AGB-code en een registratie bij een koepelorganisatie is alleen mogelijk voor registerleden die geregistreerd zijn in de vakgroep VPMW of VIG en dus NIET voor geregistreerden in het Coachregister en OTR.

Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code. Alle VIG- en VPMW-leden dienen na registratie bij de NFG een AGB-code aan te vragen* (indien zij deze nog niet hebben) en te vermelden op facturen. Zorgverzekeraars keren niet uit wanneer een zorgprofessional geen AGB-code heeft.

Nadat je een AGB-code hebt ontvangen, kun je je bij de koepelorganisatie registreren om voor vergoedingen van VGZ in aanmerking te komen. Een registratie bij de koepel verloopt altijd via de NFG. Een verzoek tot registratie bij de koepel dient per mail te worden ingediend bij het NFG secretariaat. Vermeld in deze e-mail altijd je AGB-code (zowel je persoonlijke AGB-code als die van je praktijk) of beter nog, stuur de Vektis-mail met daarin deze codes mee.


*Alleen NFG-registerleden geregistreerd in deze vakgroepen komen in aanmerking voor een AGB-code. Een bewijs van registratie dient te worden overlegd. In de NFG-welkomstbrief wordt uitgelegd hoe je de AGB-code kunt aanvragen. Heb je al een AGB-code, dan dient daar altijd de NFG-erkenning aan toegevoegd te worden. In onze welkomstmail informeren wij jou hierover. 
Agenda