Nieuws van de visitatiecommissie

annette 2014 Is alweer bijna ten einde. Sinds 1 april van dit jaar zijn een aantal leden benaderd voor een (telefonische-)visitatie. In het verleden heeft de NFG een extern bureau ingeschakeld voor het bezoeken en bellen van therapeuten voor visitatie. Omdat hier veel extra kosten voor de NFG aan verbonden waren, heeft de NFG gemeend dit intern te moeten organiseren. Dit gebeurt sinds begin dit jaar door onze medewerker kwaliteitsbeheer Annette Witterholt Hiervoor is een nieuw Visitatieprotocol opgezet.

Opzet van visitatie is niet het controleren van leden maar door informatie-uitwisseling leden te informeren over (wettelijke-) eisen en het professionaliseren van de eigen praktijk. Dit is echter niet het enige dat wij met een visitatie beogen.
Door de gesprekken die worden gevoerd en de informatie die daarmee wordt uitgewisseld, krijgen zowel de NFG als de gevisiteerde leden tips en ideeën. Hiervan wordt jaarlijks een overzicht gemaakt en dit overzicht zal de NFG met haar leden delen.

Om alvast een voorbeeld te noemen:
Een lid vertelde dat zij geen kosten in rekening brengt voor het eerste, veelal informatieve-, gesprek maar ook niet voor het laatste. Dit omdat zij vaak heeft meegemaakt dat cliënten bezwaar maken tegen de kosten van het laatste gesprek en dit niet willen betalen. Door dit niet in rekening te brengen sluit je een therapie vaak beter af en kost het minder tijd en negatieve energie voor zowel therapeut als cliënt.

Er zijn leden die vragen wanneer zij een visitatie kunnen verwachten. Dit kunnen wij nooit op voorhand zeggen want een NFG-lid wordt steekproefsgewijs uitgekozen. U kunt wel altijd zelf een verzoek tot visitatie indienen, misschien omdat u onzeker bent over het opzetten van uw eigen praktijk of anderzijds. Hierover kunt u Annette benaderen via kwaliteitsbeheer@de-nfg.nl of tijdens kantoortijd bellen naar 0592-820030 / 06-22 03 56 13.