We slapen veel te weinig


vermoeid vierkant

Nederland stevent af op een maatschappij met chronisch vermoeide mensen. Dat zegt slaapdeskundige en neuroloog dr. Hans Hamburger van het Boerhaave WaakSlaapcentrum in Amsterdam.

Er is in het werk steeds meer stress, stelt Hamburger vast. ,,Mensen lijken vastgeklonken aan beeldschermen en mobieltjes, vaak tot ’s avonds laat. In de uren dat ze zouden moeten slapen, leven ze in blauw licht. Hun slaapritme verandert ingrijpend. Dat doet het aantal slapelozen met een baan drastisch toenemen”, is zijn indruk.

Een drukke baan bezorgt veel Nederlanders een zodanig beroerde nachtrust dat zij vervolgens op het werk (weer) slechter presteren. Teveel te doen in te weinig tijd, een moeizame relatie met leidinggevenden of collega’s werkt door in de nacht en doet mensen afbrokkelen.

Die neergaande spiraal blijkt uit een korte online-enquête door marktonderzoeker TNS Nipo onder ruim 3400 Nederlanders (18-65 jaar). Een op de zes werkende Nederlanders (16 procent) kampt met serieuze slaapproblemen, bijna twee derde (64 procent) daarvan presteert daardoor minder goed in de werkkring.

Bovendien heeft 37 procent een slecht humeur door te weinig ongestoorde slaapuren en ervaart 48 procent fysieke klachten. Het zijn vooral mannen (55 procent) die wakker zeggen te liggen van hun werk, van de vrouwen heeft 44 procent een met hun baan samenhangend slaapprobleem.

,,De invloed van te weinig slaap wordt vaak nog onderschat”, stellen de TNS Nipo-onderzoekers, ,,De gevolgen worden lang niet altijd overzien, zowel door werknemers als werkgevers. Terwijl juist op het werk we sterk de nadelige gevolgen van slaapproblemen ervaren, variërend van concentratieproblemen (59 procent) tot zelfs het maken van fouten (25 procent).”

Vooral werknemers die continu hun hersens nodig hebben in hun werk ervaren concentratieverlies (73 procent) na een slechte nacht. Bij mensen die veel lichamelijk werk doen speelt dat ’snel afgeleid zijn’ in 39 procent, zo blijkt uit de enquête die eind augustus plaatsvond.

De meest genoemde oorzaak van slaapproblemen is dat 40 procent van deze werkenden het werk niet kan loslaten, 36 procent zegt ronduit ,,teveel werk” te hebben. Een op de vijf (21 procent) heeft geen plezier in het werk. Overwerk en krampachtig contact met collega’s worden in beide gevallen door 11 procent van de ondervraagden genoemd als oorzaak van onrust in de nacht. ,,Ook ’s avonds laat nog een e-mail versturen of blíjven piekeren over een vervelend gesprek met een collega kunnen grote invloed hebben op de nachtrust”, zo stelt verzekeraar Zilveren Kruis dat opdracht tot het slaaponderzoek gaf.

Mensen met slaapproblemen slapen per nacht bijna een uur minder dan mensen zonder slaapproblemen (respectievelijk 6,33 uur versus 7,20 uur). Door te weinig rust meldt één op de zeven mensen zich wel eens ziek. ,,Eén slapeloos nachtje is geen ramp, maar chronisch slaapgebrek leidt niet alleen tot problemen op het werk, maar ook verkeersongevallen en agressie”, stelt somnoloog (slaapdeskundige) Hamburger. Hij wijst er op dat 15-20 procent van de mensen/werknemers tussen 30 en 60 jaar een ’ziekte van de slaap’ heeft: ,,Een slaapstoornis zoals apneu, rusteloze benen of een overmatige slaapbehoefte (hypersomnolentie).”


Bron: telegraaf.nl


Lees meer >>