Oudste of jongste in het gezin zijn heeft geen invloed op karakter

20151025 broers

Het oudste kind is behoudend en ambitieus, het middelste kind is sociaal en de jongste houdt van avontuur. Deze hardnekkige mythe kan definitief bij het grofvuil. De plek in de kinderrij heeft geen enkele blijvende invloed op onze persoonlijkheid. Dat schrijven Duitse psychologen van de universiteiten van Mainz ...


Kijk bij kind met ASS of ADHD naar hele gezin

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) of ADHD hebben vaak ouders met dezelfde symptomen. Daarom moet bij de diagnose en de behandeling van ASS en ADHD naar het hele gezin gekeken worden, stelt Daphne Vinke-van Steijn, die op 30 oktober promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Lees meer


Tags: ASS, jeugd, gezin

Agenda