‘Gemeente houdt deur naar jeugdhulp dicht’

cool

De route naar jeugdhulp is voor ouders en jongeren nog steeds lang, onduidelijk en onaangenaam. Dat blijkt uit de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd. In 2015 ontving de Monitor Transitie Jeugd 472 meldingen ...

Monitor Transitie Jeugd


Niches bieden bij chronische problemen

Bin Bestuur

Sinds we in gesprek zijn over de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten, zie  ik voortdurend de kansen.  Ik wil er hier één in het bijzonder voor het voetlicht brengen:  ...Laat 2015 het ontregeljaar zijn

dreamstime_m_20102557 2015 is het jaar waarin de transities van de langdurende zorg en de jeugdzorg naar de gemeenten een feit is. Een jaar waarin de samenwerking ...

Lees meer


Enquête Jeugdzorg: de transitie in beeld

abvakaboOp 1 januari 2015 gaan de jeugdzorgtaken over naar de gemeenten. Deze zogenoemde transitie heeft gevolgen voor de sector en haar werknemers. Abvakabo FNV wil graag inzicht krijgen in hoe ...

Lees meer


Zorg gaat per gemeente verschillen

zorg gemeentenAls gevolg van de decentralisatie van zorgtaken richting gemeenten zullen er op lokaal niveau verschillen in de ondersteuning van burgers komen. Dat voorziet ...

Lees meer


Nederland leert van Deense ervaringen met hervorming jeugdzorg

Denemarken_Vlagtaatssecretaris Martin van Rijn, minister Ronald Plasterk, staatssecretaris Fred Teeven, Kinderombudsman Marc Dullaert en VNG directieraad voorzitter Jantine Kriens hebben op 1 en 2 september 2014 Denemarken bezocht om in ...

Lees meer


Landelijk Platform GGZ onderzoekt voorbereidingen gemeenten participatiewet

Nederland Wanneer per 1 januari 2015 de Participatiewet in werking treedt, zijn gemeenten verantwoordelijk voor werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit geldt ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid die ...

Lees meer


De GGZ staat voor grote uitdagingen en dat biedt kansen

kansenBeddenreductie, overdiagnostiek, verkeerde behandeling en oneigenlijk gebruik van een meetinstrument zijn volgens Jan Auke Walburg de nieuwe uitdagingen in de GGZ. Hij ziet aanknopingspunten voor vernieuwing, zoals de mogelijkheid van ...

Lees meer

Tags: ggz, transitie

Modelcontracten voor bovenregionale jeugdhulp beschikbaar

vng

Voor de afspraken tussen gemeenten en aanbieders over bovenregionale jeugdhulp zijn modelovereenkomsten heel nuttig. De overeenkomsten moeten administratieve lasten voorkomen en transitierisico’s beperken. De eerste modelovereenkomsten zijn nu beschikbaar. ...

Lees meer

Tags: transitie, VNG

Gespecialiseerde en langdurige hulp bij partnergeweld

Het stoppen van ernstige partnermishandeling is een kwestie van lange adem. Voordat mensen hulp zoeken kent het gezin vaak al een lange geschiedenis van huiselijk geweld. Alleen intensieve en gespecialiseerde hulp zorgt voor duurzame veiligheid. Dat leidt op ...

Lees meer